GÖRPLATS.SE - Söka jobb

SÖKA JOBB

Alla är bra på något. Dina kunskaper och förmågor är värdefulla. Det gäller bara att hitta rätt arbetsplats. Tänk på att lyfta fram dina specialkompetenser i ditt cv och på anställningsintervjun. I och med Gör plats kommer kanske ännu fler få upp ögonen för dig.

VAD ÄR GÖR PLATS?

Gör plats är startat av Arbetsförmedlingen för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb. Framför allt för att vi tycker det är slöseri med resurser att kompetenta människor är utan jobb. Men också för att vi vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

SKAPA PROFIL

Här kan du skapa en profil så att du blir synlig för arbetsgivare som letar efter någon med din kompetens. På så sätt ökar chanserna att någon hittar just dig.

Stöd du kan få

Vi på Arbetsförmedlingen kan stötta dig med en funktionsnedsättning på olika sätt.

Hjälp till hjälpmedel

Visste du att du kan få stöd till hjälpmedel på jobbet? Du kan få stöd vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget.

Ta hjälp av våra specialister

Om du vill hjälper våra specialister gärna dig. Arbetsterapeuten/sjukgymnasten hjälper dig att ta tillvara och utveckla dina egna resurser. Vid behov kan ditt arbete anpassas, till exempel genom alternativa arbetssätt eller arbetshjälpmedel. En psykolog på Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig välja rätt studier och arbete, vad du kan och vad du klarar för tillfället. Har du sociala problem som gör det svårare att söka jobb kan socialkonsulenten stötta dig.

Hjälp för dig med nedsatt hörsel

Du kanske behöver stöd av en dövkonsulent, synspecialist, audionom eller någon annan speciell kompetens. Dövkonsulenten är en länk mellan dig och din arbetsförmedlare på din lokala arbetsförmedling. Hen samarbetar även med andra specialister inom Arbetsförmedlingen som ger service på teckenspråk.

Hjälp för dig som har nedsatt syn

Har du en synskada som ger begränsningar i arbetslivet? Då kan du få träffa en synspecialist hos oss på Arbetsförmedlingen. Synspecialisten utreder bland annat vilka konsekvenser din synnedsättning har och hur man kan göra tekniska anpassningar.

Jobba så det passar dig

Har du nedsatt arbetsförmåga till följd av en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom? Då kan jobbet formas utifrån dina behov. Arbetsuppgifterna kan till exempel anpassas och du kan få speciella arbetstider. Vi vill att du ska kunna utveckla din kompetens och arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera.

Ung med funktionsnedsättning

Är du 16–29 år och har en funktionsnedsättning? Då kan du få extra stöd, så att övergången från skolan till arbetslivet blir så enkel som möjligt. Eller är du under 30 år och har aktivitetsersättning från Försäkringskassan? Då kan du också̊ få extra hjälp.

Sök jobb intensivare

Stöd och matchning är en tjänst som ger dig intensivt och individuellt stöd. Tjänsten ges av privata leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen. Här får du handfast hjälp att skaffa jobb utifrån dina behov. Det kan vara hjälp i jobbsökande och att knyta kontakter med arbetsgivare.

Särskild stödperson

Du kanske vill ha extra stöd för att söka jobb? Om din arbetsförmedlare håller med kan ni ansöka om Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS. En SIUS-konsulent följer en speciell metod som betyder att ni arbetar mycket ihop för att hitta jobb, få anställning och behålla jobbet.

Psykosocialt anpassningsstöd

Är du orolig hur du ska hantera stress, relationen till dina arbetskamrater eller andra psykosociala aspekter på jobbet? Då kan du få stöd av en psykolog eller socialkonsulent från Arbetsförmedlingen. Tillsammans går ni systematiskt igenom vilka krav ditt arbete ställer och därefter kan du få ett samtalsstöd om det finns behov. Din arbetsgivare kan också vara med i diskussionen tillsammans med psykolog eller socialkonsulent. Syftet är att du ska trivas och känna dig trygg på ditt arbete.

TIPS FÖR DIG SOM SÖKER JOBB

I Arbetsförmedlingens jobbpodd kan du få stöd, råd och hjälp. Spännande gäster och varierande ämnen utlovas. Du kan lära dig allt om ifrån hur du hittar ett sommarjobb till vilka yrken som blir stora i framtiden.

Att söka jobb med Aspergers syndrom

Dyslexi + styrkor = sant!

Viktor Frisk: Min adhd är min superkraft

Att söka jobb som introvert