VARFÖR GÖRA PLATS?

För att du ska hitta den bästa kandidaten för arbetsuppgifterna som ska lösas. Många som anställt någon med en funktionsnedsättning säger också att de fått en bättre arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsklimat. Anställda idag ställer högre krav på sin arbetsgivare och tycker det är viktigt att arbetsplatsen präglas av mångfald och inkludering. Det kan bli ett argument vid rekrytering.

Så här gör du plats

Vill du anställa en person med funktionsnedsättning? Bra beslut!

1. Mobiltelefon och dator

1. Anmäl ditt intresse via webben.

2. Tummen upp

2. En arbetsförmedlare tar emot din intresseanmälan.

3. Flera personer i ett nätverk

3. Arbetsförmedlaren föreslår kandidater med rätt kompetens.

4. En megafon

4. Arbetsförmedlaren kontaktar dig och ni bestämmer gemensamt processen framåt.

Anmäl intresse här!

ANDRAS ERFARENHETER

Anders Barnå

VD Unicus

Linda Samuelsson

Administrativ chef, Uddevallahem

Carl Johan Westman

Rektor & förskolechef, Skälby för- och grundskola

Tommy Haglund

VD MultiCad

5 STEG FÖR ATT GÖRA PLATS

Stöd du kan få

Att anställa en person med funktionsnedsättning kan kräva mer av dig i tid och engagemang. Vi på Arbetsförmedlingen stöttar före och undertiden personen är på plats. Vi är med så länge du vill.

Gemensam plan

När du bestämt dig för att gå vidare, tittar vi på vilka anpassningar och hjälpmedel som eventuellt behövs. Tillsammans tar vi fram en plan så att medarbetarens kompetens och förmåga kan tas tillvara på bästa sätt.

Ta hjälp av våra specialister

Vi har ett antal specialister som gärna hjälper dig. En arbetsterapeut eller sjukgymnast stödjer så att kompetensen och förmågan hos den anställde tas tillvara på bästa sätt. Vi kan hjälpa er om arbetet behöver anpassas, till exempel genom att ge förslag på alternativa arbetssätt eller arbetshjälpmedel. Det finns dessutom psykologer och socialkonsulenter som kan stötta.

Ekonomiskt stöd 

Du kan få lönebidrag om du anställer en person med funktionsnedsättning som behöver extra anpassningar eller stöd. Hur mycket du får i ersättning varierar från fall till fall. Vi, du och den anställde tar tillsammans reda på hur mycket funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan.

Gör en intresseanmälan

Är du nyfiken på att anställa Kul! Skicka in en intresseanmälan där du kort beskriver dina rekryteringsbehov. Sedan kontaktar vi dig med förslag på lämpliga kandidater för din verksamhet.

Har du frågor som du vill ha svar på innan du fyller i en intresseanmälan? Ring oss på 0771-416 416, eller kontakta vår kundtjänst.

Få mer information och hjälp på vägen

Klicka på länkarna för att komma till intresseorganisationerna:

> Lika Unika

> Funktionsrätt Sverige

> Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

> Riksförbundet Attention

TIPS FÖR DIG SOM ANSTÄLLER

I Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd får du stöd, råd och inspiration. Vi berör alltifrån hur du lyckas med arbetsintervjun till hur du utvecklar verksamheten. Podden har ofta namnkunniga gäster.

> Så kommunicerar du med fingertoppskänsla – Henrik Fexeus har knepen.

> Skapa engagemang på jobbet

> Så utvecklar du ditt ledarskap – Mia Törnblom ger dig tipsen

> Hör Beppe Singer berätta om sin resa i arbetslivet med adhd.