GÖRPLATS.SE - Anställa

Varför göra plats?

För att du ska hitta den bästa kandidaten för arbetsuppgifterna som ska lösas. Många som anställt någon med en funktionsnedsättning säger också att de fått en bättre arbetsmiljö och ett stimulerande arbetsklimat. Anställda idag ställer högre krav på sin arbetsgivare och tycker det är viktigt att arbetsplatsen präglas av mångfald och inkludering. Det kan bli ett argument vid rekrytering.

Gör plats-annonsen

Många gånger blir platsannonsen en önskelista istället för en beskrivning av en yrkesroll. Gör-plats-annonsen är för dig som tänker annorlunda. Den är ett hjälpmedel för dig som söker rätt person för uppgiften och menar allvar med mångfald.

Testa här >

Öppna öronen om att öppna ögonen!

Lyssna på poddavsnitt 147 av Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd. Det handlar bland annat om att som arbetsgivare ha en öppen syn och höja förväntningarna. Gäster är Elin Becksmo och Sandra Ristic från Becksmo kommunikation. Lyssna här >

Så här gör du plats!

Att anställa någon med funktionsnedsättning kan ta lite längre tid än du är van vid. Det kan t.ex. ta längre tid för oss att hitta rätt kandidater. Det beror på att vi vill vara 
trygga med att vi presenterar rätt personer, både för din och kandidatens skull. Men det är värt mödan såklart!

Anmäl intresse här >

Stöd du kan få som arbetsgivare

Att anställa en person med funktionsnedsättning kan kräva mer av dig i tid och engagemang. Vi på Arbetsförmedlingen stöttar före och undertiden personen är på plats. Vi är med så länge du vill.

Gemensam plan
När du bestämt dig för att gå vidare, tittar vi på vilka anpassningar och hjälpmedel som eventuellt behövs. Tillsammans tar vi fram en plan så att medarbetarens kompetens och förmåga kan tas tillvara på bästa sätt.

Ta hjälp av våra specialister
Vi har ett antal specialister som gärna hjälper dig. En arbetsterapeut eller sjukgymnast stödjer så att kompetensen och förmågan hos den anställde tas tillvara på bästa sätt. Vi kan hjälpa er om arbetet behöver anpassas, till exempel genom att ge förslag på alternativa arbetssätt eller arbetshjälpmedel. Det finns dessutom psykologer och socialkonsulenter som kan stötta.

Ekonomiskt stöd
Du kan få lönebidrag om du anställer en person med funktionsnedsättning som behöver extra anpassningar eller stöd. Hur mycket du får i ersättning varierar från fall till fall. Vi, du och den anställde tar tillsammans reda på hur mycket funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan.

Gör en intresseanmälan
Är du nyfiken på att anställa Kul! Skicka in en intresseanmälan där du kort beskriver dina rekryteringsbehov. Sedan kontaktar vi dig med förslag på lämpliga kandidater för din verksamhet. Har du frågor som du vill ha svar på innan du fyller i en intresseanmälan?

Ring oss på 0771-416 416, eller kontakta vår kundtjänst.

Anställa med stöd här >

Andras erfarenheter

Becksmo Kommunikation

Filmstaden

Rådmansö Schakt & Transport

Kolla fördomarna krossas

Vi gjorde en undersökning bland arbetsgivare om hur man ser på att anställa människor med funktionsnedsättning. De flesta var positiva och öppna. Men det fanns också fördomar. Vi tog fasta på några och lät kollegor med koll ge svar på tal. Titta!

Om att gå på AW: textad version

> Syntolkad version via youtube

Om att vara social: textad version

> Syntolkad version via youtube

Om att hantera stress: textad version

> Syntolkad version via youtube

Intervju med andra arbetsgivare

Anders Barnå

VD Unicus

Linda Samuelsson

Administrativ chef, Uddevallahem

Carl Johan Westman

Rektor & förskolechef, Skälby för- och grundskola

Tommy Haglund

VD MultiCad