Arbetsförmedlingens logga - länk till Arbetsförmedlingens webbsida i nytt fönster
Gör plats

KAMPANJEN

Arbetslösheten hos personer med en funktionsnedsättning är betydligt högre än för dom utan en funktionsnedsättning. För att lyfta frågan gör vi nu en långsiktig informationsinsats. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Vi vill bidra med kunskap och 

stöd och jobbar för att bryta förutfattade meningar. På så sätt hoppas vi att fler arbetsgivare gör slag i saken. Kolla in filmen om Gör Plats. Filmen handlar om tre människor med funktionsnedsättning som tar sig till sina jobb. Teamet som gjort filmen består också delvis av personer med funktionsnedsättning.

VARFÖR HAR VI GJORT FILMEN

Många människor med funktionsnedsättning är idag utan jobb. Vi vill få arbetsgivare att resonera annorlunda när de rekryterar, och visa att människor med funktionsnedsättning har en självklar plats i arbetslivet. Målet är att få fler arbetsgivare att ta tillvara på den kompetensen.

Behind the Scenes

Ingen går fri från fördomar. Inte heller vi som jobbat i projektet. Se hur det gick till när vi gjorde filmen – vars resultat blev ännu bättre än vår högt ställda förväntningar.